Skip to main content

1 në 5 shqiptarë punon mbi 10 orë në ditë – 237 mijë individë punojnë më shumë se 49 orë në javë!

Të Tjera