Skip to main content

Biznesi ul kreditë për kapital qarkullues – Financimi nga bankat u tkurr gjatë 2023 dhe norma vjetore e rritjes u ngadalësua

Të Tjera