Skip to main content

Ecuria e energjisë diellore – Asnjë impiant i ri në vitin 2022, ekzistuesit prodhuan 0.71% të energjisë totale

Të Tjera