Skip to main content

Kredia për apartamente, bankat nuk po rrisin interesat – Huaja në lekë dhe veçanërisht në euro nuk po reflekton rritjen e normës bazë nga BSH

Të Tjera