Skip to main content

Kursimet, më leverdi depozitat apo bonot e thesarit? – Bankat shtojnë interesat për kursimet, rritje dhe letrat me vlerë. Por, qeveria do ulë borxhin

Të Tjera