Skip to main content

Kursimi nga matësit inteligjentë të energjisë – Studimi i ERE: Në zonën pilot të Kasharit humbjet në rrjet u reduktuan në 7.5%

Të Tjera