Skip to main content

Mbeturinat dhe plehrat masive të Tokës janë “super emetues” të metanit, i cili ngroh planetin më shumë se CO2!

Të Tjera