Skip to main content

Mospërputhjet e hartave kadastrale me terrenin, nis korrigjimi – Vendim për përmirësimin e pasaktësive, gabimeve dhe pozicionin faktik të pasurive

Të Tjera