Skip to main content

Nafta, e qëndrueshme pranë 100 USD – Rritja e rezervave në SHBA sugjeron për ngadalësimin e kërkesës

Të Tjera