Skip to main content

Një rrugëtim historik në tranzicionin demografik të Shqipërisë. Nga taksa e beqarisë në vitet ’60 te politikat ”pro-nataliste” që u aplikuan ndër vite  

Të Tjera