Skip to main content

Pavlefshmëria e kontratave të tenderëve, “në dorë” të KPP – Rregullorja/ Gjoba për institucionet, në rast shkeljesh. Masa, deri në 10% e vlerës së kontratës

Të Tjera