Skip to main content

Qytetarët, më shumë fitime nga bonot e obligacionet – Në verë, interesat e instrumenteve 1-vjeçar shkuan 2.84%. Priten rritje të mëtejshme

Të Tjera