Skip to main content

Shqiptarët rrisin shpenzimet për sigurime, 65 Milion euro në 2023 – Në total, 384,225 kontrata të lidhura në periudhën janar-prill. Me rritje prej 14.31%

Të Tjera