Skip to main content

267.9 milionë lekë për përmirësimin e Regjistrit Noterial – Qëllimi i kontratës, ndryshime në infrastrukturë teknike si dhe në mirëmbajtje

Të Tjera