Skip to main content

Anijet mund të çlirojnë më pak CO2 – Industria e transportit detar përbën pothuajse 3% të emetimeve të gazit serrë

Të Tjera