Skip to main content

Bashkitë shpenzuan më shumë për paga e sigurime shoqërore – Raporti/ Pushtetit vendor iu rritën kostot me 9.9 miliardë lekë

Të Tjera