Skip to main content

Bollëk eurosh, raporti i mbulimit të borxhit 333.8% – Rezerva valutore shumë e lartë, parametrat e huasë së jashtmë në përmirësim të ndjeshëm

Të Tjera