Skip to main content

Censi 2023/  Përkatësia fetare:  66 % deklaruan besimin, 10 % refuzuan. 4 % ateistë

Të Tjera