Skip to main content

Çfarë parashikon strategjia e financave publike? – Shtyllat ku bazohet. Prioritet, transparenca dhe disiplina fiskale

Të Tjera