Skip to main content

Diversiteti etnik në Shqipëri, treguesit e Cens 2023 – Minoritetet greke dhe romë përbëjnë shumicën e popullsisë joshqiptare

Të Tjera