Skip to main content

“Ekonomia në tkurrje, kujdes PPP-të e garancitë shtetërore” – Raporti i Ndërmjetëm 2022-2023 i BERZH: Rritja 3% e PBB, shkak kryesor inflacioni

Të Tjera