Skip to main content

Ekonomitë e Gjermanisë dhe Francës janë në vështirësi – Panorama është shumë më negative se ajo e pjesës tjetër të Eurozonës

Të Tjera