Skip to main content

 “Mund ta përballojmë pensionin”! Zvicër, 80% e personave thonë se mund të ruajnë të njëjtin nivel jetese si në kohën kur punonin

Të Tjera