Skip to main content

Në fokus, kreditë e pakthyera dhe garancitë shtetërore – Brenda majit krijohet regjistri me të dhënat e debitorëve dhe marrëveshjet përkatëse

Të Tjera