Skip to main content

Një aeroport që funksionon plotësisht me energji të rinovueshme – Ka një kombinim të energjisë hidro dhe diellore

Të Tjera