Skip to main content

OSHEE, 11.4 mld lekë më shumë nga arkëtimet – Pavarësisht rënies së konsumit, gjatë 2022-it në total u mblodhën 81.2 mld lekë

Të Tjera