Skip to main content

Pagat e nëpunësve civilë do të rriten deri 16% – “Masat prioritare në kuadër të Reformës së Administratës Publike, 2023–2030”

Të Tjera