Skip to main content

“Taksë e sheshtë 9-11% është ideale” – Dilaveri: Mos krijojmë pabarazi. Ndryshimet e shpeshta fiskale, të dëmshme

Të Tjera