Skip to main content

Tatimi mbi të ardhurat, formulë e re e llogaritjes së penaliteteve!  10 mijë lekë gjobë ata që vonojnë dokumentacionin për shmangien e tatimit të dyfishtë

Të Tjera