Skip to main content

Tenderët, Bashkia e Tiranës “bëhet” gjykatë – Për të skualifikuar ofertën më të ulët s’pranon dokumentet e noterit, KPP: Korrigjoni shkeljet!

Të Tjera