Skip to main content

Transformimi i hyrjes së Shkodrës, lidhet kontrata – Rreth 480 mln lekë për riaktivizimin e polit social dhe ekonomik

Të Tjera