Skip to main content

Trenat, “favore” për udhëtarët – Nga kompensimi në rast vonesash, apo anulimesh, te bagazhet dhe rritja e aksesit

Të Tjera