Skip to main content

TSMC e Tajvanit ndërton një fabrikë të re çipash në SHBA – Më shumë se 11 miliard dollarë grante dhe kredi për investimin

Të Tjera