Skip to main content

2022, kompanitë paguan më pak dëmshpërblime – AMF: Dëmet paguara për periudhën janar-prill 21 milionë dollarë

Të Tjera