Skip to main content

2022-shi, vit rekord edhe për investimet e huaja – 1.4 mld euro, 32% më shumë se 2021-shi. “Anonimet” në vend të parë, me 35% të totalit

Të Tjera