Skip to main content

5 nga 10 tenderët “big”, nga ARRSH dhe AKSHI – Në 5 muaj u prokuruan 5.31 mld lekë për 10 kontrata. Ofertat fituese, 98.1% e fondit limit

Të Tjera