Skip to main content

Abonim mujor për 550 milionë përdorues të X – Musk hedh poshtë akuzat për përhapjen e urrejtjes dhe anti-semitizmit

Të Tjera