Skip to main content

AKBN rinxjerr për eksplorim 2 blloqe nafte – Investitorët e interesuar mund të aplikojnë për bllokun C dhe Panaja, u ofruan edhe në 2019-ën

Të Tjera