Skip to main content

Banka Botërore cakton 2.4 trilion dollarë financim vjetor – Ndryshimet klimatike dhe lufta ndaj pandemive, sfidat kryesore

Të Tjera