Skip to main content

Bashkitë do të financohen për investime në shkolla – Ministria e Arsimit hap thirrjen për aplikim. Masa e mbështetjes në varësi të popullsisë

Të Tjera