Skip to main content

Bashkitë shpenzojnë vetëm 82 euro/banor – Personeli “vjel” buxhetin, kostoja 478 euro për punonjës!

Të Tjera