Skip to main content

Bien lehtë humbjet në rrjetin e shpërndarjes – Për 3-mujorin humbi 24.15% e energjisë së shpërndarë, 34.2% vidhet!

Të Tjera