Skip to main content

Dëshira për përfitim nxit formalizimin e fermerëve: 28.3% më shumë se në vitin 2020, Dibra shënon rritjen më të lartë!

Të Tjera