Skip to main content

Diploma vlen më shumë për femrat? 90% e të punësuarave me arsim të lartë marrin pagë, për meshkujt norma zbret në 75.7%

Të Tjera