Skip to main content

Ekonomia e Kosovës, në rritje me 4,4% – Ecuria kryesisht nga eksportet neto dhe sektorit publik, veçanërisht shpenzimeve kapitale

Të Tjera