Skip to main content

Fasha të reja të tatimit mbi pagat – Reduktim taksash për të mirëpaguarit, lehtësi edhe për kategori të tjera

Të Tjera