Skip to main content

Gratë punojnë tokën, burrat bëjnë llogaritë/ Bujqësia, gjinia femërore dominon si forcë punëtore, por pronarë janë meshkujt

Të Tjera