Skip to main content

Kompania e parë në bursë, shembull për shtetin e privatët – Zgjerimi i tregjeve të kapitalit, rol të dorës së parë në stabilizimin e sektorit financiar

Të Tjera