Skip to main content

Konkurrenca, 46.2 milionë lekë të ardhura në 2023 – Raporti Vjetor i Autoritetit/ 15.5 milionë lekë të arkëtuara vetëm nga gjobat

Të Tjera