Skip to main content

Konkurrencë e fortë mes bankave për kredinë për shtëpi – Normat e interesave të huave hipotekore, deri 1.8% më të ulëta se ecuria në vite

Të Tjera